dinsdag 20 juli 2010

Ben je wel zichtbaar op je werk? (deel 2) - Verbinding zoeken!





In de vorige blog schreef ik over zichtbaarheid in het algemeen. Daar heb je misschien even een knop voor moeten omdraaien, want het vereist een andere manier denken en werken.

Verder moet je goed nadenken over de diverse relaties die je hebt en ook hoe je omgaat met jezelf in je werkomgeving. Want een relatie onderhouden, dat is hard werken...

De relatie met jezelf
Als je zichtbaar wilt zijn, lukt dat het beste als je expres jezelf bent. Naturlijk spelen we allemaal in meer of mindere mate een rol op het werk. Je past je toch aan aan de cultuur en normen en waarden en doelen van de organisatie. Natuurlijk kleed je je meestal ook anders dan in je vrije tijd en zet je een werkmasker op. Maar dat sluit niet uit dat je ook op je werk expres jezelf kunt zijn... je hoeft je persoonlijkheid echt niet op je nachtkastje achter te laten!

Sta er dus ook bij stil, wie jij echt bent! Welke normen en waarden heb je? Wat zijn jouw drijfveren? Wat zijn jouw overtuigingen? Wat is jouw doel binnen deze organsatie maar ook op lange termijn: waar wil jij zijn over 5 of 10 jaar? Wat is jouw visie en jouw missie?

Als je tweerichtingsverkeer wilt op je werk, moet je eerst goed weten waar jij zelf heen wilt.
Dan stippel je de route uit en kun je interactief deelnemen aan het verkeer...




De relatie met je organisatie
Ga vervolgens na of jij de doelen en de kernwaarden van jouw organisatie kent. Wat voor type organisatie is het? In hoeverre sluit dit aan bij jouw eigen doelen en kernwaarden?
Voel je je hier prettig bij?
Wat kan jij bijdragen aan de doelen van jouw organisatie?
In hoeverre luistert deze organisatie naar haar medewerkers?
Hoe doen zij dat, is dat georganiseerd via Intranet bijvoorbeeld?
Zo ja, wat kan jij er aan doen, om jezelf zo meer zichtbaar of hoorbaar te maken?


De relatie met je afdeling (en andere afdelingen)
Wat zijn de doelen en kernwaarden van jouw afdeling? Wat voor cultuur heerst er? Soms verschilt dit opmerkelijk veel tussen afdelingen! Pas jij echt op deze afdeling of zijn er ook nog mogelijkheden op andere afdelingen, waar jij misschien beter past? Zijn de afdelingen onderling verbonden (via projecten bijv.) of zijn het losse eilandjes?
Wat voor teamleden heb je? Wat zijn de sterke en zwakke punten van je teamleden en hoe kunnen jullie elkaar helpen en aanvullen? Hebben jullie ook een gezamenlijk doel, of is het ieder voor zich? Welke projecten lopen er die interessant kunnen zijn voor jou?

De relatie met je leidinggevende
Wat zijn de doelen van jouw leidinggevende? Comuniceert hij/zij deze ook openlijk?
Ken jij eigenlijk de leidinggevende van jouw leidinggevende (en kent deze jou?)
Hoe betrekt jouw leidinggevende zijn team bij de afdelings- en organisatiedoelen?
Wat zouden de kernwaarden, drijfveren en overtuigingen van je leidinggevende kunnen zijn?
Wat is de kwaliteit van je leidinggevende en wat is de valkuil, waar jij misschien als vangnet kunt fungeren?

Als je deze dingen nog niet helder hebt, zou het interessant kunnen zijn om eens een organisatie opstelling te doen met een systemisch coach. (bijvoorbeeld: http://www.milagrowth.nl/)

Praktische TIPS:
 • Zorg ervoor dat jouw leidinggevende weet wat je doet, plan dus het liefst (twee)wekelijks een voortgangsgesprek en bespreek vooral je successen!
 • Bereid je beoordelings- en functioneringsgesprekken goed voor zodat het tweerichtingsverkeer is.
 • Leg de nadruk op je successen en overwinningen, zorg dat je je fouten niet onder de tapijt veegt, maar relativeer ze!
 • Is je organisatie niet consequent in het plannen van deze gesprekken, vraag er dan zelf om!
 • Geef bij je leidinggevende duidelijk je persoonlijke loopbaandoelen aan.
 • Zorg dat andere leidinggevenden of afdelingsmanagers jou ook kennen. Doe mee aan interdepartementale projecten, loop gewoon eens langs als je een vakinhoudelijke vraag hebt of vraag eens hoe dingen er op een andere afdeling aan toe gaan.
 • Kom uit je kantoor, laat je gezicht zien. Door in je ivoren torentje te blijven, ben je niet zichtbaar. Doe niet alles via email, soms is het lekker om even een loopje te hebben, als je een vraag wilt stellen en... je krijgt meestal gelijk antwoord!
 • Geef aan welke projecten jou interesseren, durf er om te vragen!
 • Wil je extra werk doen, geef dit dan van te voren aan bij je leidinggevende of team, zodat jullie samen kunnen sparren of een plan kunnen opstellen. (extra werk doen, zonder dat iemand het weet of ziet is verspilde energie!)
 • Gebruik je eigen naam bij interne projecten / correspondentie en ook bij het opnemen van de telefoon!
 • Zorg dat je iedere week nieuwe mensen leert kennen binnen je organisatie. (van hoog tot laag!)
 • Wees attent: onthoud jubilea, (persoonlijke) mijlpalen en bedank een collega eens op een bijzondere manier bij het halen van een deadline! Zo bouw je goede relaties en wordt je de "Queen of Medium Talk"!


Geen opmerkingen: